Activities
Wind Energy
Hydroelectric Projects
Hybrid Projects
Solar Energy
Biomass & Waste Management
Pumped Storage Projects
Terna Energy
GR | EN

Ο ΚΛΑΔΟΣ

O Κλάδος των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται από:

  • Την χρονικά επιτακτική ανάγκη μεγάλης αύξησης του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού ΑΠΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Kyoto.
  • Το υψηλό αξιοποιήσιμο δυναμικό ΑΠΕ (αιολικό, υδροηλεκτρικό, ηλιακό, βιομάζα κ.α.) που μπορεί να αξιοποιηθεί υπό τεχνικοοικονομικά βιώσιμους όρους
  • Τη σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων των συμβατικών ενεργειακών πόρων (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
  • Την ύπαρξη αξιόπιστων και εμπορικά ώριμων τεχνολογικών λύσεων για την οικονομική εκμετάλλευση των ανεξάντλητων πόρων ΑΠΕ, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Τα προφανή οφέλη από τη δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό είναι:

  • Ο σημαντικός περιορισμός των εκπομπών αέριων ρύπων (CO2, NOx, SO2 κλπ) και κατά συνέπεια ο περιορισμός των διαπιστωμένων καταστροφικών συνεπειών τους στο περιβάλλον.
  • Ο περιορισμός της εξάρτησης του ενεργειακού τομέα από εισαγόμενα συμβατικά καύσιμα, αλλά και η ορθολογικότερη διαχείριση των συμβατικών ενεργειακών πόρων.
  • Η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος μονάδων παραγωγής ενέργειας (παραγωγή κοντά στην κατανάλωση), με ευεργετικές συνέπειες τόσο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όσο και στην ενεργειακή αποδοτικότητα.
  • Η δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας, τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία έργων ΑΠΕ, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τα οφέλη αυτά αποτέλεσαν και το έναυσμα για τη σταδιακή διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, με στόχο τη δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, υπό όρους κατά το δυνατόν ισότιμου ανταγωνισμού με τις εδραιωμένες συμβατικές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής. Το πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη του τόσο το περιβαλλοντικό κόστος (Externalities) των συμβατικών τεχνολογιών, όσο και την καθιερωμένη πλέον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».