ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΕ (CONTROL ROOM)

SCROLL DOWN


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Χειριστή Βάρδιας ΑΠΕ (Control Room)

Κύριες Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα Προσόντα 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

SUBMIT