Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κατασκευής Αιολικών Πάρκων (Ν. Ευβοίας & Ευρυτανίας)

SCROLL DOWN


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κατασκευής Αιολικών Πάρκων
(Ν. Ευβοίας & Ευρυτανίας)

Καθήκοντα της θέσης:
Συντονίζει τους εργοδηγούς και το προσωπικό του εργοταξίου
Εποπτεύει τις H/M εργασίες και των υπεργολάβων
Παρακολουθεί τις υποχρεώσεις των προμηθευτών
Παρακολουθεί και ελέγχει τις δαπάνες του έργου
Ελέγχει τις πιστοποιήσεις των εργολάβων
Προλαμβάνει και επιλύει τεχνικά προβλήματα κατασκευής του έργου
Είναι υπεύθυνος για την πρόοδο των εργασιών βάσει του του χρονοδιαγράμματος
Ενημερώνει τον Διευθυντή Κατασκευής & τον Project Manager για την εξέλιξη του έργου
Διασφαλίζει την επάρκεια του αποθέματος των Η/Μ υλικών
Επικοινωνεί με υπηρεσίες και συνεργεία (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ)

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
2 έτη κατ’ ελάχιστο εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση MS Office, MS Project, AutoCAD
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Δεξιότητες:
Οργανωτικότητα και γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
Κατανόηση για την υπευθυνότητα της θέσης
Αποτελεσματική διαχείριση ταυτόχρονα πολλών θεμάτων
Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα
Τήρηση διαδικασιών

Παροχές Εταιρείας:
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

SUBMIT