Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης Αιολικών Πάρκων

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με δραστηριότητα την Ανάπτυξη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Λειτουργία έργων ΑΠΕ (αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή, βιομάζα, διαχείριση απορριμμάτων).

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ψάχνει άτομο προκειμένου να καλύψει τη θέση του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ.

Περιγραφή θέσης
Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης. Ως Μηχανικός εργαζόμενος στο Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης, χρησιμοποιώντας τις θεωρητικές και πρακτικές τεχνικές γνώσεις και ικανότητές σας, θα εργαστείτε ενεργά σε θέματα τεχνικής υποστήριξης και συντονισμού για την βελτιστοποίηση της απόδοσης αιολικών πάρκων. Πιο συγκεκριμένα θα αναλάβετε τα εξής καθήκοντα:

 • Συντονισμός, επίβλεψη  και συμμετοχή σε εργασίες μεγάλης κλίμακας
 • Σύνταξη οδηγιών εργασίας και τεχνικών αναφορών
 • Πραγματοποίηση επισκέψεων εσωτερικού ελέγχου για θέματα και διαδικασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις της εταιρείας
 • Διενέργεια και ανάλυση ειδικών τεχνικών επιθεωρήσεων (ενδοσκόπηση, κ.α)
 • Πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρο τρίτων για έλεγχο – αποδοχή επισκευασμένου εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση προσωπικού επί τεχνικών θεμάτων
 • Διαχείριση  βλαβών σε φτερά Ανεμογεννητριών
 • Διεκπεραίωση  commissioning σε νέα Αιολικά πάρκα
 • Διαχείριση ειδικών συσκευών και εργαλείων των εγκαταστάσεων της εταιρείας


Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ ή ισοδύναμο)
 • Ελάχιστη 5ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση λειτουργίας και συντήρησης αιολικών πάρκων
 • Άριστη γνώση λειτουργίας και συντήρησης των κυρίως και επι μέρους εξαρτημάτων που απαρτίζουν μια ανεμογεννήτρια
 • Άριστη γνώση ανάγνωσης τεχνικών εγχειριδίων και σχεδίων
 • Γνώση χρήσης ενδοσκοπίου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS Office, SAP, κλπ.


Επιθυμητές δεξιότητες:

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Προσαρμογή στις αλλαγές
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επιχειρησιακή ηθική και αξίες
 • Συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής ικανότητας


Γενικές πληροφορίες:

 • Δυνατότητα ταξιδιών (Ελλάδα και εξωτερικό)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους


Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

SUBMIT