Τεχνικός Ανεμογεννητριών – Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

SCROLL DOWN


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ για τον Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

Καθήκοντα της θέσης:

Προφίλ Υποψηφίου:

Δεξιότητες:

Γενικές πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

SUBMIT