Τεχνικός Ανεμογεννητριών (Θράκη)

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με δραστηριότητα την Ανάπτυξη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Λειτουργία έργων ΑΠΕ (αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή, βιομάζα, διαχείριση απορριμμάτων).

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ψάχνει άτομο προκειμένου να καλύψει τη θέση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (κωδικός: ΤΑ-ΑΛ-ΤΕ) στο Νομό Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Καθήκοντα της θέσης:

Ο κάτοχος της θέσης συμβάλει στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των αιολικών πάρκων. Πιο συγκεκριμένα:

 • Διαχειρίζεται τα ημερήσια θέματα της λειτουργίας των αιολικών πάρκων σε συνεργασία με τους αρμόδιους
 • Συντηρεί και επισκευάζει τις ανεμογεννήτριες  των αιολικών πάρκων
 • Διενεργεί ελέγχους του ηλεκτρονικού/ ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Αναλαμβάνει κάθε είδους ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών/τεχνικών εργασιών
 • Αντιμετωπίζει άμεσα τα τυχόν τεχνικά προβλήματα
 • Πραγματοποιεί καθημερινή αναφορά των εργασιών και των τεχνικών θεμάτων των αιολικών πάρκων
 • Σε συνεργασία με τους αρμόδιους, διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται έγκαιρα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια
 • Διασφαλίζει μέσω της εργασίας του το υψηλότερο επίπεδο των θεμάτων Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας, Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τους εταιρικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία


Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος Σχολής Τεχνικής Κατεύθυνσης. Πτυχίο ΤΕΙ σε έναν από τους παρακάτω τομείς: Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Εμπειρία σε θέμα ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας και ηλεκτρονικής
 • Εντοπιότητα θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ


Δεξιότητες:

 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα επίλυσης θεμάτων
 • Γενικές πληροφορίες
 • Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ο υποψήφιος να μην υποφέρει από υψοφοβία, κλειστοφοβία και ιλίγγους

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

SUBMIT