Τεχνικός Εργαστηρίου Μετρήσεων Αιολικού Δυναμικού

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με δραστηριότητα την Ανάπτυξη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Λειτουργία έργων ΑΠΕ (αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή, βιομάζα, διαχείριση απορριμμάτων).

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναζητάει άτομο προκειμένου να καλύψει τη θέση Τεχνικού Εργαστηρίου Μετρήσεων Αιολικού Δυναμικού:

Περιγραφή της θέσης:

 • Ευθύνη εγκατάστασης μετρητικών σταθμών
 • Ευθύνη βέλτιστης λειτουργίας μετρητικών σταθμών
 • Τήρηση Βάσης Δεδομένων του Εργαστηρίου
 • Τήρηση διαδικασιών διαπίστευσης Εργαστηρίου
 • Προμήθειες και παρακολούθηση Αποθήκης, Οργάνων και Παρελκομένων Υλικών (logistics)


Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ)
 • Ελάχιστη 3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση MS Office
 • Δυνατότητα ταξιδιών και ορεινών διαδρομών
 • Συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής ικανότητας


Επιθυμητές Δεξιότητες:

 • Ικανότητα Επικοινωνίας
 • Ομαδικότητα, Συνεργασία
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητες ανάληψης ευθυνών, πρωτοβουλία
 • Υπευθυνότητα, Συνέπεια
 • Αντιμετώπιση και Επίλυση Προβλημάτων
 • Οργάνωση και προγραμματισμός


Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

SUBMIT