Διευθυντής Συντήρησης

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:
Διευθυντή Συντήρησης
για τη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου – Τρίπολη Αρκαδίας

Καθήκοντα της θέσης:

Απαιτούμενα Προσόντα:

Δεξιότητες:

Παροχές Εταιρείας:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ