Μηχανικός Λειτουργίας & Συντήρησης Βιομηχανικών Αυτοματισμών & SCADA

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Μηχανικός Λειτουργίας & Συντήρησης Βιομηχανικού Αυτοματισμού & SCADA

Αρμοδιότητες:

Προφίλ Υποψηφίου:

Δεξιότητες:

Παροχές Εταιρείας:

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ