Μηχανικό Κατασκευής Φωτοβολταϊκών Πάρκων

SCROLL DOWN


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Μηχανικό Κατασκευής Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα Προσόντα:

Δεξιότητες:

Παροχές Εταιρείας:

SUBMIT