Εταιρικές Ανακοινώσεις

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Γραφείο Τύπου
-

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Επιλέξτε Έτος:

Αναζήτηση με λέξη κλειδί:

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2021
01/04/2021
Ανακοίνωση
01/03/2021
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/02/2021
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/02/2021
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/02/2021
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/02/2021
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/02/2021
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: ΠρωτοφανείςΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Πρωτοφανείς ακραίες καιρικές συνθήκες στο Τέξας, ΗΠΑ ακραίες καιρικές συνθήκες στο Τέξας, ΗΠΑ
02/02/2021
Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018
19/01/2021
Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2020
16/12/2020
Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.12.2020
16/12/2020
Διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας
25/11/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 9μήνου 2020
25/11/2020
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16/12/2020
10/11/2020
Ανακοίνωση για την ακύρωση ιδίων μετοχών
20/10/2020
Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/10/2020
29/09/2020
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20/10/2020
11/09/2020
Ανακοίνωση για τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου
09/09/2020
Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
07/09/2020
Ανακοίνωση κάλυψης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
01/09/2020
Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01.09.2020
28/08/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2020
25/08/2020
Αναθεωρημένη Έκθεση ΔΣ προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση
25/08/2020
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης διαδικασίας δεσμευτικών προσφορών
10/08/2020
Έκθεση ΔΣ προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
10/08/2020
Ανακοίνωση διακοπής απόκτησης ιδίων μετοχών
10/08/2020
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 01/09/2020
27/07/2020
Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
16/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/07/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2020
03/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/07/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/06/2020
Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2019
17/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/06/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/05/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/04/2020
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/04/2020
28/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/04/2020
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
07/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/04/2020
Αντικατάσταση Μέλους ΔΣ
01/04/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/03/2020
Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020
30/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/03/2020
Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
04/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/03/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/02/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/02/2020
Ανακοίνωση της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους
27/01/2020
Διαδικαστικά επιστροφής κεφαλαίου
15/01/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/01/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/01/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/01/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/01/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/01/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/01/2020
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2019
22/10/2019
Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης
22/10/2019
Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς
18/10/2019
Ανακοίνωση Τελικής Απόδοσης
15/10/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ‐ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
14/10/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ
11/10/2019
Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου
11/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
10/10/2019
Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
08/10/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
26/08/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2019
06/06/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2019
05/06/2019
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5/6/2019
14/05/2019
Αλλαγή ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
14/05/2019
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
10/05/2019
Αλλαγή ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
03/05/2019
Αντικατάσταση Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
02/04/2019
Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
22/03/2019
Αντικατάσταση Εταιρικού Γραμματέα & Ανασύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών
19/03/2019
Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019
05/02/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/02/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/01/2019
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2018
31/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/12/2018
Ανακοίνωση της έγκρισης της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους
18/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/12/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/11/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2018
27/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/11/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/11/2018
Νέα οργανωτική δομή της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρείας
31/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/10/2018
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/10/2018
18/10/2018
Διαδικαστικά επιστροφής κεφαλαίου
17/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/10/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/09/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/09/2018
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
25/09/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/09/2018
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.
24/09/2018
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2018
19/09/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/09/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/09/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/09/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/09/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/08/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/07/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/07/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/07/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/07/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/07/2018
Αντικατάσταση Υπ. Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
19/06/2018
Ανακοίνωση της έγκρισης της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους
18/06/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/06/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2018
06/06/2018
Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή
06/06/2018
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6/6/2018
30/05/2018
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/05/2018
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
27/04/2018
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
26/04/2018
Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018
30/03/2018
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/3/2018
20/03/2018
Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
15/03/2018
Ανακοίνωση της Εταιρείας για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών
13/03/2018
Ανακοίνωση για την ακύρωση ιδίων μετοχών
09/03/2018
Ανακοίνωση για τη διαδικασία επιστροφής Κεφαλαίου
09/03/2018
Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
09/02/2018
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/2/2018
19/01/2018
Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
18/01/2018
Επιτυχής λήξη διάθεσης μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές
17/01/2018
Έναρξη διάθεσης μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2017
21/12/2017
Πληρωμή Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2017
04/12/2017
Ανακοίνωση αντικατάστασης Προϊσταμένου Λογιστηρίου
29/11/2017
Διανομή προσωρινού μερίσματος
22/11/2017
Παύση αγορών ιδίων μετοχών
17/11/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/11/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/10/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/09/2017
Ανακοίνωση
12/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/09/2017
Ανακοίνωση
01/09/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/08/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/07/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/07/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/07/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/07/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/07/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/07/2017
Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών
21/07/2017
Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς
19/07/2017
Ανακοίνωση στο Επενδυτικό Κοινό Τελικής Απόδοσης
18/07/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/07/2017
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.
14/07/2017
Ανακοίνωση ‐ Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό
13/07/2017
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», Μέλους του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
13/07/2017
Ανακοίνωση ‐ Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό
14/06/2017
Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2016
08/06/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/05/2017
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
30/05/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/05/2017
Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/05/2017
30/05/2017
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/05/2017
09/05/2017
Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή
09/05/2017
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
04/05/2017
Αλλαγή ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
27/04/2017
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
25/04/2017
Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017
03/03/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/03/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/03/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/02/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/01/2017
Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου
30/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/01/2017
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/1/2017
05/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/01/2017
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2016
30/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/12/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 «Σκοπός» και 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
15/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/12/2016
Ανακοίνωση για τη διαδικασία επιστροφής Κεφαλαίου
15/12/2016
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
14/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/12/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/11/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/10/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/10/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/10/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/10/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/10/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/09/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/08/2016
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2016
30/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/06/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/05/2016
Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2015
26/05/2016
Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2015
24/05/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/05/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/05/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/05/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/05/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/04/2016
Ανακοίνωση
25/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/04/2016
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.
20/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/04/2016
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/4/2016
15/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/04/2016
Εκποίηση Κλασματικών Υπολοίπων Μετοχών
12/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
06/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/04/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/03/2016
Ανακοίνωση απόκτησης μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
30/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/03/2016
Εκποίηση Κλασματικών Υπολοίπων Μετοχών
28/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/03/2016
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
23/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/03/2016
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
21/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/03/2016
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
18/03/2016
Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016
17/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/03/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/02/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
22/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
18/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/01/2016
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2015
31/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
09/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/12/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
26/11/2015
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2015
24/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
13/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/11/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
19/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
08/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/10/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
30/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
23/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
16/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
15/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
01/09/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
28/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
27/08/2015
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2015
26/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
25/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
24/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
21/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
20/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
17/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
12/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
11/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
10/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
07/08/2015
Ανακοίνωση απόκτησης μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
06/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
05/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
04/08/2015
Αγορά Ιδίων Μετοχών
03/08/2015
Ανακοίνωση της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους
14/07/2015
Αναβολή επιστροφής κεφαλαίου
09/07/2015
Ανακοίνωση της έγκρισης της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους
29/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
26/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
25/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
22/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
19/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
18/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
17/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
16/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
15/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
11/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
10/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
09/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
08/06/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
28/05/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
28/05/2015
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2015
15/05/2015
Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2015
28/04/2015
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/4/2015
06/04/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 3 «Σκοπός» και 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
06/04/2015
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
02/04/2015
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
31/03/2015
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
24/03/2015
Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2015
23/03/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
12/03/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
11/03/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
10/03/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
02/03/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
17/02/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
12/02/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
11/02/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
10/02/2015
Αγορά ιδίων μετοχών
07/01/2015
Αγορά ιδίων μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2014
30/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
24/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
23/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
22/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
19/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
18/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
17/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
16/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
15/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
12/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
11/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
10/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
09/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
08/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
05/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
04/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
03/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
02/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
01/12/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
28/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
27/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
26/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
25/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
24/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
21/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
20/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
20/11/2014
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2014
19/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
18/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
17/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
14/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
13/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
12/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
11/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
10/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
07/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
06/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
05/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
04/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
03/11/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
31/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
30/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
29/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
27/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
24/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
23/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
17/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
16/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
15/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
14/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
13/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
10/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
09/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
08/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
07/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
06/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
03/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
02/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
01/10/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
30/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
29/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
26/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
25/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
19/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
17/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
16/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
12/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
11/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
05/09/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
26/08/2014
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2014
19/08/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
12/08/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
11/08/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
07/08/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
06/08/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
05/08/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
01/08/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
30/07/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
14/07/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
11/07/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
02/06/2014
Ανακοίνωση της έγκρισης της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους
28/05/2014
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2014
19/05/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
16/05/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
14/05/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
14/05/2014
Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2014
13/05/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
07/05/2014
Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών
29/04/2014
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/4/2014
14/04/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
07/04/2014
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Του Άρθρου 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο" Του Καταστατικού
07/04/2014
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
26/03/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
21/03/2014
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
30/01/2014
Αγορά ιδίων μετοχών
29/01/2014
Ανακοίνωση για πρόθεση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2013
11/12/2013
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
28/11/2013
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2013
27/11/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
01/11/2013
Ανακοίνωση της Εταιρείας για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών
01/11/2013
Γνωστοποίηση κατοχής ιδίων μετοχών
24/10/2013
Ανακοίνωση της Εταιρείας για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών
21/10/2013
ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ και ΑΜΚ με διάθεση ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
15/10/2013
ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ αρ. 4 παρ. 2ε του ν. 3401/2005
02/10/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
01/10/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
23/09/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
18/09/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
17/09/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
16/09/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
13/09/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
12/09/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
29/08/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
26/08/2013
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2013
25/07/2013
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/7/2013
23/07/2013
Ανακοίνωση της έγκρισης της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους
15/07/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
12/07/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
11/07/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
03/07/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
03/07/2013
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
10/06/2013
Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2013
05/06/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
03/06/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
31/05/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
28/05/2013
Αγορά ιδίων μετοχών
27/05/2013
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2013
25/04/2013
Ανακοίνωση
25/04/2013
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/4/2013
08/04/2013
Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών
08/04/2013
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
04/04/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 «Σύσταση – Επωνυμία» και 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
04/04/2013
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
04/04/2013
Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2013
01/04/2013
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
28/03/2013
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2013
27/03/2013
Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
11/03/2013
Ανακοίνωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2012
11/12/2012
Ανακοίνωση για πρόθεση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών
14/11/2012
Αλλαγή Ημερομηνίας Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων 3ου Τριμήνου 2012
12/11/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
09/11/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
02/11/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
09/10/2012
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/10/2012
02/10/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
01/10/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
28/09/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
27/09/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
26/09/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
25/09/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
18/09/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
18/09/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
18/09/2012
Πρόταση Τροποποίησης Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
17/09/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
13/09/2012
Ανακοίνωση της Εταιρείας για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών
30/08/2012
Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2011
29/08/2012
Ανακοίνωση της έγκρισης της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους, καθώς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών
28/08/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
27/08/2012
Έντυπο του αρ. 4 παρ. 2ε του ν. 3401/2005
27/08/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
24/08/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
23/08/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
22/08/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
21/08/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
20/08/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
20/07/2012
Ανακοίνωση της Εταιρείας για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών
20/07/2012
Γνωστοποίηση μείωσης ιδίων μετοχών σε ποσοστό κάτω του 5%
20/07/2012
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
16/07/2012
Ανακοίνωση για την ακύρωση ιδίων μετοχών και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
09/07/2012
Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2012
26/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
25/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
22/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
21/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
20/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
19/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
18/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
15/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
14/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
13/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
12/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
11/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
08/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
07/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
06/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
05/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
01/06/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
31/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
31/05/2012
Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή
30/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
29/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
25/05/2012
Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών
24/05/2012
Ανακοίνωση
24/05/2012
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/5/2012
24/05/2012
Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2011
14/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
14/05/2012
Λήξη περιόδου Αγοράς ιδίων μετοχών
11/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
10/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
09/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
08/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
07/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
04/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
04/05/2012
Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2012
03/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
03/05/2012
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης των Άρθρων 5 και 10 του Καταστατικού
03/05/2012
Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών σε ποσοστό άνω του 5%
03/05/2012
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
02/05/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
30/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
27/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
26/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
25/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
25/04/2012
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2012
24/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
23/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
20/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
19/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
18/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
17/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
12/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
12/04/2012
Αντικατάσταση Μέλους και ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
11/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
06/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
05/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
04/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
03/04/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
02/04/2012
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
30/03/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
29/03/2012
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2012
02/03/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
29/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
23/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
22/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
21/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
16/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
15/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
14/02/2012
Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή
08/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
07/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
06/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
03/02/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
31/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
30/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
27/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
26/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
25/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
24/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
23/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
20/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
19/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
18/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
17/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
16/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
13/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
12/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
11/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
10/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
09/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
05/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
04/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
03/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών
02/01/2012
Αγορά ιδίων μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2011
30/12/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
29/12/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
28/12/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
27/12/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
23/12/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
22/12/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
21/12/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
18/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
17/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
14/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
13/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
12/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
11/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
10/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
07/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
06/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
05/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
04/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
03/10/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
30/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
29/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
28/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
27/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
26/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
23/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
22/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
21/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
20/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
19/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
16/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
15/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
14/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
13/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
12/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
09/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
08/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
07/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
06/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
05/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
02/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
01/09/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
31/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
30/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
29/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
26/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
25/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
24/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
23/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
22/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
19/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
18/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
17/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
16/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
12/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
11/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
10/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
09/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
08/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
05/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
04/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
03/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
02/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
01/08/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
29/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
28/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
27/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
27/07/2011
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/7/2011
26/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
25/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
22/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
21/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
20/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
19/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
18/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
15/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
14/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
13/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
12/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
11/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
08/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
07/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
06/07/2011
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Άρθρου 3 «Σκοπός» του Καταστατικού
01/07/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
28/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
27/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
24/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
22/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
21/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
20/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
17/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
16/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
15/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
14/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
10/06/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
25/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
25/05/2011
Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2010
24/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
20/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
19/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
17/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
16/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
13/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
09/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
05/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
02/05/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
29/04/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
28/04/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
27/04/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
21/04/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
20/04/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
19/04/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
19/04/2011
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19/4/2011
15/04/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
29/03/2011
Αιτιολογική Έκθεση για την Τροποποίηση του Πίνακα Διαθέσεως των Αντληθέντων Κεφαλαίων
28/03/2011
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
28/03/2011
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
23/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
22/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
21/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
18/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
17/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
16/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
14/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
11/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
10/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
09/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
08/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
04/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
03/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
02/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
01/03/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
28/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
25/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
24/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
23/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
22/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
21/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
18/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
17/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
16/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
15/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
14/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
11/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
10/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
09/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
08/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
07/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
04/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
03/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
02/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
01/02/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
31/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
28/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
27/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
26/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
25/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
24/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
21/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
20/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
19/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
18/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
17/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
14/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
13/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
12/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
11/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
10/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
07/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
05/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
04/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών
03/01/2011
Αγορά ιδίων μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2010
31/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
30/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
29/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
28/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
24/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
23/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
22/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
21/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
17/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
16/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
15/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
14/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
13/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
10/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
09/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
07/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
06/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
03/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
02/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
01/12/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
30/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
29/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
25/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
24/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
23/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
22/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
19/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
18/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
17/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
16/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
15/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
11/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
10/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
09/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
05/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
04/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
03/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
02/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
01/11/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
29/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
27/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
19/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
15/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
13/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
11/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
07/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
06/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
05/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
04/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
01/10/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
30/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
29/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
28/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
27/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
24/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
23/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
21/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
09/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
06/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
02/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
01/09/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
31/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
30/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
27/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/08/2010
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2010
25/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
24/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
23/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
19/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
17/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
16/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
13/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
11/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
10/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
09/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
06/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
05/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
04/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
02/08/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
29/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
27/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
23/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
22/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
21/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
19/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
15/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
14/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
13/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
09/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
07/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
06/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
05/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
02/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
01/07/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
30/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
29/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
28/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
25/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
24/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
23/06/2010
Ίδιες Μετοχές
23/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
22/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
21/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
18/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
17/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
16/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
15/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
14/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
11/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
10/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
09/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
07/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
04/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
03/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
02/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
02/06/2010
Ανακοίνωση για Έκτακτη Εισφορά Ν. 3845/2010
01/06/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
31/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
28/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
21/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
19/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
18/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
17/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/05/2010
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/5/2010
10/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
10/05/2010
Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2009
07/05/2010
Απόφαση Δ.Σ.
06/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
05/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
04/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
03/05/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
30/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
29/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
28/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
27/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
23/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
22/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
21/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/04/2010
Εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση στη Γ.Σ.
19/04/2010
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
16/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
15/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
14/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
09/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
07/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
06/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
01/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
01/04/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
31/03/2010
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2010
30/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
24/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
24/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
22/03/2010
Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2010
19/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
18/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
17/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
16/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
15/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
11/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
10/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
05/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
04/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
03/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
02/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
01/03/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
25/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
24/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
23/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
22/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
19/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
18/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
17/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
16/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
12/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
11/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
10/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
09/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
08/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
05/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
04/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
03/02/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
29/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
28/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
27/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
26/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
25/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
22/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
21/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
20/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
19/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
05/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών
04/01/2010
Αγορά ιδίων μετοχών

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2009
31/12/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
21/12/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
16/12/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
30/11/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
27/11/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
26/11/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
24/11/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
17/11/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
04/11/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
01/10/2009
Συμμετοχή στο 4ο Ελληνικό Roadshow στο Λονδίνο
15/09/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
04/09/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
16/07/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
14/07/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
29/06/2009
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2009
25/06/2009
Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του άρθρου 3 «Σκοπός» του Καταστατικού
25/06/2009
Τροποποίηση Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
24/06/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
23/06/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
19/06/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
18/06/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
17/06/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
04/06/2009
Εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση στην έκτακτη Γ.Σ. της 29/6/2009
04/06/2009
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
01/06/2009
Αντικατάσταση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
02/04/2009
Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2008
02/04/2009
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2/4/2009
26/03/2009
Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος και Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
10/03/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
09/03/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
09/03/2009
Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση της 2/4/2009
09/03/2009
Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
06/03/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
05/03/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
04/03/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
03/03/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
27/02/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
26/02/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
24/02/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
23/02/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
20/02/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
19/02/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
18/02/2009
Αγορά ιδίων μετοχών
07/01/2009
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2008
30/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
29/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
24/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
19/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
18/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
17/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
16/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
15/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
12/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
11/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
10/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
09/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
09/12/2008
Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25% για την αγορά ιδίων μετοχών
08/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
05/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
04/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
03/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
02/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
01/12/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
28/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
27/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
26/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
25/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
24/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
21/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
20/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
19/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
18/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
17/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
14/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
13/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
12/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
11/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
07/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
06/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
05/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
04/11/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
27/10/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
22/10/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
20/10/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
13/10/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
01/10/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
24/09/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
08/09/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
02/09/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
29/08/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
27/08/2008
Αγορά ιδίων μετοχών
23/06/2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών
23/06/2008
Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2007
23/06/2008
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/6/2008
19/06/2008
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
19/06/2008
Προτεινόμενο Καταστατικό
04/06/2008
Διόρθωση στα «Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιαν. 2008 έως 31 Μαρ. 2008»
03/06/2008
Ετήσιο Δελτίο χρήσεως 2007
29/05/2008
Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
28/05/2008
Διόρθωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2007
06/05/2008
Παρουσίαση της Εταιρείας στους Αναλυτές
30/04/2008
Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών
31/03/2008
Διόρθωση δημοσιευμένων στοιχείων στον Τύπο
28/03/2008
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
20/03/2008
Οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2008

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2007
05/12/2007
Επαναμεταβίβαση μετοχών σταθεροποίησης
14/11/2007
Διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007
13/11/2007
Ανακοίνωση