Ημερολόγιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Γραφείο Τύπου
-

Ημερολόγιο

Επιλέξτε Έτος:

16/12/2020
Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.12.2020
16/12/2020
Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/12/2020
25/11/2020
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16/12/2020
25/11/2020
Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης - Σχέδια αποφάσεων
25/11/2020
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
25/11/2020
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/12/2020
01/09/2020
Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01.09.2020
25/08/2020
Έκθεση ΔΣ προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
25/08/2020
Συνοπτική Περιγραφή Θεμάτων ημερήσιας διάταξης - Σχέδια Αποφάσεων
10/08/2020
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
10/08/2020
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
10/08/2020
Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση
10/08/2020
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01/09/2020
10/08/2020
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
20/10/2020
Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/10/2020
20/10/2020
Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/10/2020
29/09/2020
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20/10/2020
29/09/2020
Συνοπτική Περιγραφή Θεμάτων ημερήσιας διάταξης - Σχέδια Αποφάσεων
29/09/2020
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
29/09/2020
Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση
29/09/2020
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/10/2020
29/09/2020
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ