Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ανθρώπινο Δυναμικό
-

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Οι εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στις υποδομές, την παραγωγή και προμήθεια ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις παραχωρήσεις και την αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων.

Αν ενδιαφέρεστε για καριέρα στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας, συμπληρώνοντας την φόρμα.

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας:

Μηχανικός Αδειοδότησης Έργων ΑΠΕ

Διαβάστε Περισσότερα


Προϊστάμενος Τιμολόγησης

Διαβάστε Περισσότερα


Plant Controller Εργοστασίου

Διαβάστε Περισσότερα


Διευθυντής Συντήρησης

Διαβάστε Περισσότερα


Μηχανικός – Διευθυντής Παραγωγής

Διαβάστε Περισσότερα


Data & Visualizations Engineer

Διαβάστε Περισσότερα


Τεχνικός Ανεμογεννητριών – Ν. Βοιωτίας

Διαβάστε Περισσότερα


Τεχνικός Ανεμογεννητριών – Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

Διαβάστε Περισσότερα


Τεχνικός Ανεμογεννητριών – Ναύπακτος

Διαβάστε Περισσότερα


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κατασκευής Αιολικών Πάρκων (Ν. Ευβοίας & Ευρυτανίας)

Διαβάστε Περισσότερα


Υποβολή Βιογραφικού

  • Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας.
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@terna-energy.com
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.