Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ανθρώπινο Δυναμικό
-

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Οι εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στις υποδομές, την παραγωγή και προμήθεια ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις παραχωρήσεις και την αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων.

Αν ενδιαφέρεστε για καριέρα στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας, συμπληρώνοντας την φόρμα.

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ για την ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου

Διαβάστε Περισσότερα


Συντονιστής Τεχνικών Πεδίου

Διαβάστε Περισσότερα


Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου – Νησί Αγίου Ευστρατίου

Διαβάστε Περισσότερα


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μελετητής Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε Περισσότερα


SAP FI/CO Business Analyst

Διαβάστε Περισσότερα


Τεχνικός Ανεμογεννητριών για τον Ν. Βοιωτίας

Διαβάστε Περισσότερα


Υπεύθυνος Μηχανικός Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Α/Π & Υ/Σ

Διαβάστε Περισσότερα


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κατασκευής Αιολικών Πάρκων (Ν. Ευβοίας & Ευρυτανίας)

Διαβάστε Περισσότερα


Πολιτικός Μηχανικός Κατασκευής Αιολικών Πάρκων (Ν. Ευβοίας & Ευρυτανίας)

Διαβάστε Περισσότερα


Control Room Operator

Διαβάστε Περισσότερα


Υποβολή Βιογραφικού

  • Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας.
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@terna-energy.com
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.