Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Η κοινωνική προσφορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για το 2018 ανήλθε σε €544.423.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινωνικής συνεισφοράς αποτελούν η ανάπτυξη έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητατων πολιτών αλλά και η έμπρακτη υποστήριξη και ενίσχυση των τοπικών σχολείων, των αρχών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των φοιτητών μεμονωμένα, των ΜΚΟ και των κέντρων υγείας.

Μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών αυτών, ενισχύουμε τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και το έργο των τοπικών αρχών, προωθούμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων, αναδεικνύουμε την πολιτιστική κληρονομία της εκάστοτε περιοχής, καλλιεργούμε την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και προάγουμε τον αθλητισμό, την καλή υγεία και ευημερία των πολιτών.