Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Συνεισφέρουμε έμπρακτα στην κοινωνία

Ο ενεργός μας ρόλος στις τοπικές κοινωνίες γίνεται αντιληπτός μέσα από τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς που αναπτύσσουμε. Μέσω αυτών των δράσεων και των πρωτοβουλιών μας, ενισχύουμε τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και το έργο των τοπικών αρχών, προωθούμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων, αναδεικνύουμε την πολιτιστική κληρονομιά της εκάστοτε περιοχής, καλλιεργούμε την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και προάγουμε τον αθλητισμό, την καλή υγεία και ευημερία των πολιτών. 

Η συνολική κοινωνική προσφορά μας για το 2021 ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ.

Παρέχουμε αντισταθμιστικά οφέλη

Στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ φροντίζουμε ώστε τα έσοδά των δραστηριοτήτων μας να μετατρέπονται σε κοινωνικό όφελος. Αυτό επιτυγχάνεται είτε άμεσα με τη μορφή εισφορών είτε έμμεσα με τη μορφή εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων και την κατασκευή έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ της εταιρείας, αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες το 3% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων από τη λειτουργία κάθε έργου ΑΠΕ. Από το ποσοστό αυτό, το 1,7% αποδίδεται μέσω του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ στους Δήμους που φιλοξενούν τα έργα μας.

Το 2021 το ποσό αυτό ανήλθε σε € 5.634.702 στους δήμους που φιλοξενούν τα έργα μας.

Σεβασμός και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των περιοχών δραστηριοποίησής μας

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αναφορικά με τη διάσωση αρχαιοτήτων εντός του ορίου κατάληψης του εκάστοτε έργου, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή εκτέλεσης των έργων με στόχο την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος (ανθρωπογενές περιβάλλον). Αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό και συστατικό ρόλο του πολιτισμού ως πρωτογενή παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας, η εταιρεία αναπτύσσει έντονη χορηγική δράση.