Έργα Βιοαερίου & Διαχ. Απορριμμάτων

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, αναλαμβάνοντας έργα τόσο στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία λειτουργεί μια μονάδα βιοαερίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχει αναλάβει και τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία και έχει ορίζοντα εκμετάλλευσης τα 25 χρόνια.  Δείτε το βίντεο από την κατασκευή της μονάδας εδώ .
(Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.suep.gr/el ).

.

Σε λειτουργία (MW)

2,6

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

2,4

Σε αδειοδότηση (MW)

16