Έργα Βιοαερίου & Διαχ. Απορριμμάτων

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Παράλληλα με τις ΑΠΕ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ενδυναμώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας με ολοκληρωμένα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, όπως αυτά των περιφερειών Ηπείρου και Πελοποννήσου, ενώ διεκδικεί κάθε σχετικό έργο από τη νέα γενιά έργων διαχείρισης απορριμμάτων που προκηρύσσεται στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές της χώρας.

.

Σε λειτουργία (MW)

1.0

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

-

Σε αδειοδότηση (MW)

-