Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω email.

Σύρετε προς τα Κάτω


Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες
Γραφείο Τύπου
Ανθρώπινο Δυναμικό / Θέσεις Εργασίας
Επενδυτικών Σχέσεων/Τμήμα Μετόχων

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν στα αρχεία της εταιρείας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών θα διαγραφεί από τα αρχεία της εταιρείας.

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σας από τα αρχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων

Στοιχεία υποβάλλοντος των παραπόνων (Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν εξετάζει ανώνυμες καταγγελίες)

«Η Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, το οποίο μπορεί να υποβληθεί στο e-mail: departmentQHSE@terna-energy.com»

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν στα αρχεία της εταιρείας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών θα διαγραφεί από τα αρχεία της εταιρείας.

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σας από τα αρχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΤΕΡΝΑΕΝ ΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Μάθετε Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Μεσογείων 85, Αθήνα 115 26
Τηλέφωνο: 210 6968300
Fax: 210 6968098-99
e-mail: info@terna-energy.com

Καριέρα

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο