Κοινό Ομολογιακό δάνειο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Ομολογιακό δάνειο

Κοινό Ομολογιακό δάνειο

Επιλέξτε Έτος:

Αναζήτηση με λέξη κλειδί:

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2024

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2023
01/12/2023
ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΟΔ 2019 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
01/12/2023
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 12/12/2023
01/12/2023
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 15/12/2023
01/12/2023
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
01/12/2023
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
01/12/2023
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2022
11/11/2022
Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2019 σε Συνέλευση
11/11/2022
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 22/11/2022
11/11/2022
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 25/11/2022
11/11/2022
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
11/11/2022
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
11/11/2022
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2021

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2020

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2019
01/10/2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
01/10/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΔ
01/11/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2018

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2017

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2016

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2015

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2014

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2013

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2012

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2011