Συμμετοχές

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

H TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συμμετέχει σε πληθώρα φορέων και οργανισμών στο πλαίσιο ενίσχυσης και επέκτασης του δικτύου συνεργασιών, προάγοντας την επιχειρηματική υπευθυνότητα.