Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Η εταιρεία λειτουργεί και κατασκευάζει Αιολικά Πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ήδη από το 1997.

Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει αιολικά πάρκα σε λειτουργία ή κατασκευή σε χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Βουλγαρία κ.ά.), ενώ από το 2011 έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στην αγορά των ΗΠΑ.

Από τη μέχρι τώρα λειτουργία των Α/Π της εταιρείας, έχουν επιτευχθεί πλήρως οι στόχοι παραγωγικότητας και διαθεσιμότητας των μονάδων αυτών, όπως περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερή οικονομική της ανάπτυξη, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται σε επίπεδο χώρας και εθνικής οικονομίας:

  • σημαντική μείωση αερίων ρύπων του θερμοκηπίου (κατά 1,1 εκ.CO2 eq το έτος 2019)
  • σημαντική εξοικονόμηση εγχώριων συμβατικών καυσίμων (2,8 εκ. τόνων λιγνίτη το έτος 2019)
  • κάλυψη σημαντικών ενεργειακών αναγκών (ετήσιες ενεργειακές ανάγκες περισσότερων απο 314.000 νοικοκυριών)

Σε λειτουργία (MW)

1.317,8

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

427

Σε αδειοδότηση (MW)

5.132