Μετοχική Σύνθεση

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Μετοχή
ΜΕΤΟΧΟΣ(%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ36.59%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ11.06%
ATALE ENTERPRISES LIMITED5.98%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < 5%46.37%
ΣΥΝΟΛΟ100.00%

«Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των ως άνω μετόχων προς την Εταιρεία.»