Μετοχική Σύνθεση

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Μετοχή
ΜΕΤΟΧΟΣ(%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ37.93%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ22.39%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < 5%39.68%
ΣΥΝΟΛΟ100.00%

«Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των ως άνω μετόχων προς την Εταιρεία.»