Μετοχική Σύνθεση

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Μετοχή
ΜΕΤΟΧΟΣ(%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ37.30%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ19.54%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < 5%43.16%
ΣΥΝΟΛΟ100.00%

«Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των ως άνω μετόχων προς την Εταιρεία.»