Επισκόπηση – Με μια ματιά

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Τέρνα ενεργειακή

Ο  Όμιλος  ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό κλάδο. Η ενεργειακή δραστηριότητα του Ομίλου συνίσταται στην κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βασικούς τομείς την αιολική και ηλιακή ενέργεια, τα υδροηλεκτρικά έργα καθώς και την διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων, αποβλήτων και βιομάζας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου πλέον ανέρχεται σε 1.373MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 728MW στην Ελλάδα, 513ΜW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 430MW. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει περίπου 1.800MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.

Ο Όμιλος κατά την τελευταία δεκαετία  έχει υλοποιήσει επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους περίπου 1,7 δις  εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2007.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΦΕΡΟΝΤΟΣ