Επισκόπηση – Με μια ματιά

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Τέρνα ενεργειακή

Ο  Όμιλος  ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό κλάδο. Η ενεργειακή δραστηριότητα του Ομίλου συνίσταται στην κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βασικούς τομείς την αιολική και ηλιακή ενέργεια, τα υδροηλεκτρικά έργα καθώς και την διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων, αποβλήτων και βιομάζας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σήμερα σε 1.141 MW. Η ανάπτυξη του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζεται δυναμικά και το επενδυτικό του πρόγραμμα εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος του Ομίλου είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του να προσεγγίσει τα 6 GW έως το 2029.

Το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο για την ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς η σταδιακή ηλέκτριση του νέου συμπλέγματος αιολικών πάρκων επιτεύχθηκε πριν από το τέλος του έτους, ενώ ξεκίνησαν και οι κατασκευαστικές εργασίες για το έργο μεγάλης κλίμακος και διάρκειας αποθήκευσης δια  Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία (680MW). Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις μεγάλης αποθήκευσης είναι απόλυτο προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά την τρέχουσα περίοδο διαθέτει περισσότερα από 2,0 GW έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2007.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΦΕΡΟΝΤΟΣ