Έργα Αντλησοταμίευσης

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει υποβάλει αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής για έργα αντλησοταμίευσης συνολικής ισχύος άνω των 2.400 MW, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Έχει ήδη λάβει άδειες παραγωγής για 2 έργα, συνολικής ισχύος 680 MW στον Δήμο Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI)
Τον Οκτώβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον κατάλογο 248 βασικών έργων ενεργειακής υποδομής σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Τα έργα αυτά συμβάλλουν στην ενοποίηση της αγοράς ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη μείωση των εκπομπών CO2. Ως «Έργα Kοινού Eνδιαφέροντος» (PCI) επωφελούνται από ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαδικασία χορήγησης αδειών και ευνοϊκότερο κανονιστικό πλαίσιο. Ο κατάλογος των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος 3.24 «Σύστημα Αντλησοταμίευσης με δύο ανεξάρτητες άνω δεξαμενές: Αγ. Γεώργιος και Πύργος», βρίσκεται στο Δήμο Αμφιλοχίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Αποτελείται από δύο ξεχωριστές άνω δεξαμενές στις θέσεις «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος» και μια κοινή κάτω δεξαμενή, την υφιστάμενη τεχνητή λίμνη Καστρακίου. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε δύο ανεξάρτητους σταθμούς παραγωγής-άντλησης, στα βορειοανατολικά της λίμνης Καστρακίου. (βίντεο)

Ο σκοπός του Έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής. Η περίσσεια της αιολικής, φωτοβολταϊκής ή/και  θερμικής παραγωγής θα αποθηκεύεται υδραυλικά, μέσω άντλησης ύδατος από την κάτω στις άνω δεξαμενές κατά τη διάρκεια χαμηλής κατανάλωσης ή σε περιόδους υπερπαραγωγής από Α.Π.Ε. Ακολούθως,  η αποθηκευμένη ενέργεια θα αποδίδεται πάλι ως ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα, μέσω των υδροστροβίλων, κατά τη διάρκεια των ωρών υψηλής ζήτησης. 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι: 

Α. «Άγιος Γεώργιος», με ωφέλιμο όγκο (αποθήκευσης ύδατος) ~ 5 x 106 m3

    Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής: 460 MW (4 αναστρέψιμες μονάδες)

    Εγκατεστημένη ισχύς άντλησης: 496 MW 

Β. «Πύργος», με ωφέλιμο όγκο ~ 2 x 106 m3

    Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής: 220 MW (2 αναστρέψιμες μονάδες)

    Εγκατεστημένη ισχύς άντλησης: 234 MW 

Το έργο έχει λάβει άδειες παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε. και προσωρινούς όρους σύνδεσης από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε, ενώ το σύνολο των μελετών του έχουν ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2016, κατόπιν συγχρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό φορέα «Connecting Europe Facility(CEF)» – (Συνδέοντας την Ευρώπη). Για περισσότερες πληροφορίες: www.hps-amfilochia.gr

Σε λειτουργία (MW)

-

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

-

Σε αδειοδότηση (MW)

3.500