Έργα Αντλησοταμίευσης

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Στον πολλά υποσχόμενο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί με το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας.

Πρόκειται για ένα κομβικό έργο, με πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, που έχει χαρακτηρισθεί ήδη από το 2013 Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και το 2014 Επένδυση Στρατηγικής Σημασίας. Οι μελέτες του έργου συγχρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Connecting Europe Facility ενώ μέρος του συνολικού κόστους του έργου θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μετά τη θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο «Σύστημα Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία» αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση), περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 6,7 εκατ. κυβικά μέτρα και 2 εκατ. κυβικά μέτρα αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Πρόκειται για επένδυση άνω των 600 εκατ. ευρώ με ετήσια παραγωγή ενέργειας: ~816.00 GWh.

Σε λειτουργία (MW)

-

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

680,0

Σε αδειοδότηση (MW)

759,0