Οικονομικό Ημερολόγιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2022, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr): Πέμπτη 20 Απριλίου 2023, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Πέμπτη 20 Απριλίου 2023, ώρα 16:00 GR Time (CEST+1)

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.