Οικονομικό Ημερολόγιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομικό Ημερολόγιο

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2023, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr): Δευτέρα 29 Απριλίου 2024, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024