Οικονομικό Ημερολόγιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομικό Ημερολόγιο

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2022 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr): Πέμπτη 20 Απριλίου 2023, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Δικαιούχοι Μερίσματος: Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 27 Ιουνίου 2023

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος: Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2023 και ανάρτηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2023 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr): Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, μετά τη λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α.

Ενημέρωση Αναλυτών: Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μηνου 2023 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr): Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.