Υδροηλεκτρικά Έργα

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Το νερό, εκτός από πολύτιμο συστατικό της ζωής, είναι ικανό να συμβάλλει και στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης υδροηλεκτρικών έργων, η ανάπτυξητων οποίων είναι κρίσιμη προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Παράλληλα, η υδροηλεκτρική ενέργεια συνεισφέρει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, στην απεξάρτηση της Ελλάδας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την πολυπόθητη ενεργειακή μας αυτονομία.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αυτή τη στιγμή διαθέτει υδροηλεκτρικά έργα εγκατεστημένης ισχύος 18 MW.

Σε λειτουργία (MW)

17,8

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

-

Σε αδειοδότηση (MW)

108.0