Υδροηλεκτρικά Έργα

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναπτύσσει σειρά μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών Έργων, για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Μέσα στο 2006 ξεκίνησε η κατασκευή δύο εκ των μικρών υδροηλεκτρικών έργων της εταιρείας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 MW . Και τα δύο βρίσκονται πλέον σε λειτουργία (Ελεούσα – ισχύς 6,6 MW, Δαφνοζωνάρα – ισχύς11,2 MW).

Σειρά άλλων υδροηλεκτρικών έργων βρίσκονται ήδη σε φάση ανάπτυξης, τόσο από πλευράς αδειοδότησης, όσο και από πλευράς τεχνικο-οικονομικού σχεδιασμού, καθώς και εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης

Σε λειτουργία (MW)

17,8

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

10

Σε αδειοδότηση (MW)

180