Υβριδικά

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη σύνθετων συστημάτων, όπως Υβριδικών Σταθμών. Μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κηρύχθηκε Ανάδοχος για την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση Υβριδικού σταθμού στα διοικητικά όρια του νομού Ρεθύμνης, εγγυημένης ισχύος 50MW, με αιολικό πάρκο 89 MW, στον Νομό Λασιθίου.

Σε λειτουργία (MW)

-

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

-

Σε αδειοδότηση (MW)

89,1