Φωτοβολταϊκά

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Σε λειτουργία (MW)

8,5

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

-

Σε αδειοδότηση (MW)

2.281,8