Φωτοβολταϊκά

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Ο τομέας της ηλιακής ενέργειας περιλαμβάνει την ηλιακή φωτοβολταϊκή και την ηλιακή θερμική ενέργεια. Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια μετατρέπει ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια, κατά κύριο λόγο διαμέσου διασυνδεδεμένων πινάκων πυριτίου. Η ηλιακή θερμική ενέργεια χρησιμοποιεί τη θερμότητα από την ηλιακή ακτινοβολία για χρήση, μεταξύ άλλων, σε αντλίες θερμότητας, ηλιακούς βραστήρες νερού, ηλιακά συστήματα θέρμανσης και ψύξης χώρου, ηλιακές κουζίνες και ηλιακά στεγνωτήρια. Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία είναι κατάλληλη για την ηλεκτροδότηση απομονωμένων τοποθεσιών, ενώ η ηλιακή θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται πρωτίστως για οικιακή θέρμανση νερού.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα δυναμικά ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια στην Ε.Ε. εξαιτίας τόσο του κλίματός της όσο και των κινήτρων που έχει δώσει η κυβέρνηση μέσω υψηλών τιμολογίων και επιδοτήσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει, λειτουργεί, κατασκευάζει και μελετά την δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Σε λειτουργία (MW)

8,5

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

-

Σε αδειοδότηση (MW)

1.700