Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Οι άνθρωποί μας στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελούν τους πιο σημαντικούς πόρους μας. Ο επαγγελματισμός τους και η αφοσίωσή τους κατά την εκτέλεση των εργασιών, αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της επιτυχίας μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά και την αξία των εργαζομένων μας, μεριμνούμε για την παροχή κατάλληλων συνθηκών εργασίας, προσφέροντας, κατά αυτόν τον τρόπο, ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών, συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και υψηλών παροχών.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναδειχθεί ως πρωτεύοντα ουσιαστικά θέματα τα εξής:

  • Ανάπτυξη νέων έργων και τόνωση της απασχόλησης
  • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
  • Παροχή ίσων ευκαιριών, αμοιβών και παροχών