Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών – Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Ενημέρωση Μετόχων

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών – Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

Επιλέξτε Έτος:

23/03/2021
Disclosure of significant change in voting rights according to L. 3556/2007
19/03/2021
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
16/03/2021
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
22/02/2021
Γνωστοποίηση Συναλλαγών