Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναγνωρίζει τη δυναμική του προσωπικού του και επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει Υγεία και Ασφάλεια για τους εργαζομένους, εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, σεβασμό των δικαιωμάτων τους, ίσες ευκαιρίες, στήριξη της διαφορετικότητας.

Ο Όμιλος αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να διαμορφώνει και να εξασφαλίζει ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο επιβραβεύει την καινοτομία, συνεισφέρει στην υλοποίηση του οράματος, διευρύνει τις διεθνείς προοπτικές και καθορίζει την επιχειρηματική επιτυχία.

Τηρώντας σαφείς διαδικασίες, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζομένους του να αναπτυχθούν, έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που τοποθετεί στο επίκεντρο τον εργαζόμενο και διακρίνεται για την εταιρική κουλτούρα και τις ηθικές αξίες του.

INCIDENT DATA 2020