Μερισματική Πολιτική

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Ενημέρωση Μετόχων
Τύπος Τιμή σε € Ημερομηνία αποκοπής Έναρξη πληρωμής Χρήση
Μέρισμα 0,17 21/12/2020 28/12/2020 2020 (παλαιοτέρων χρήσεων)
Μέρισμα 0,1684967 22/6/2020 29/6/2020 2019
Επιστροφή κεφαλαίου 0,17 4/3/2020 11/3/2020 2020
Επιστροφή κεφαλαίου 0,3000 08/01/2019 14/01/2019 2018
Επιστροφή κεφαλαίου 0,2200 03/07/2018 09/07/2018 2018
Μέρισμα 0,0419 11/01/2018 17/01/2018 2017
Μέρισμα 0,0939 19/06/2017 26/06/2017 2016
Επιστροφή κεφαλαίου 0,0500 24/03/2017 31/03/2017
Μέρισμα 0,0935 30/05/2016 06/06/2016 2015
Επιστροφή κεφαλαίου 0,0900 05/08/2015 12/08/2015
Επιστροφή κεφαλαίου 0,0900 09/07/2014 17/07/2014
Επιστροφή κεφαλαίου 0,0900 05/08/2013 13/08/2013
Επιστροφή κεφαλαίου 0,0500 04/09/2012 12/09/2012
Μέρισμα 0,0644 28/05/2012 06/06/2012 2011
Μέρισμα 0,0419 30/05/2011 07/06/2011 2010
Μέρισμα 0,0679 14/05/2010 25/05/2010 2009
Μέρισμα 0,0673 06/04/2009 14/04/2009 2008
Μέρισμα 0,0550 25/06/2008 03/07/2088 2007