Μερισματική Πολιτική

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Ενημέρωση Μετόχων
Τύπος Τιμή σε € Ημερομηνία αποκοπής Έναρξη πληρωμής Χρήση
Μέρισμα 0.3800 6/26/2023 7/3/2023 2022
Μέρισμα 0.3400 7/4/2022 7/11/2022 2021
Μέρισμα 0.1700 12/20/2021 12/27/2021 παλαιοτέρων χρήσεων
Μέρισμα 0.1700 7/5/2021 7/12/2021 2020
Μέρισμα 0.1700 12/21/2020 12/28/2020 2020 (παλαιοτέρων χρήσεων)
Μέρισμα 0.1685 6/22/2020 6/29/2020 2019
Επιστροφή κεφαλαίου 0.1700 3/4/2020 3/11/2020
Επιστροφή κεφαλαίου 0.3000 1/8/2019 1/14/2019
Επιστροφή κεφαλαίου 0.2200 7/3/2018 7/9/2018
Μέρισμα 0.0419 1/11/2018 1/17/2018 2017
Μέρισμα 0.0939 6/19/2017 6/26/2017 2016
Επιστροφή κεφαλαίου 0.0500 3/24/2017 3/31/2017
Μέρισμα 0.0935 5/30/2016 6/6/2016 2015
Επιστροφή κεφαλαίου 0.0900 8/5/2015 8/12/2015
Επιστροφή κεφαλαίου 0.0900 7/9/2014 7/17/2014
Επιστροφή κεφαλαίου 0.0900 8/5/2013 8/13/2013
Επιστροφή κεφαλαίου 0.0500 9/4/2012 9/12/2012
Μέρισμα 0.0644 5/28/2012 6/6/2012 2011
Μέρισμα 0.0419 5/30/2011 6/7/2011 2010
Μέρισμα 0,0679 14/05/2010 25/05/2010 2009
Μέρισμα 0.0679 5/14/2010 5/25/2010 2009
Μέρισμα 0.0673 4/6/2009 4/14/2009 2008
Μέρισμα 0.0550 6/25/2008 7/3/2088 2007