Εταιρική Παρουσίαση

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομική Πληροφόρηση

Εταιρική Παρουσίαση

Επιλέξτε Έτος:

Αναζήτηση με λέξη κλειδί:

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2024
20/06/2024
Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2024

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2023
28/11/2023
Εταιρική Παρουσίαση Νοέμβριος 2023
20/04/2023
IR Report FY 2022

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2022
29/09/2022
IR Report 1Η2022
16/05/2022
2022 Investor Day Presentation
01/12/2022
Παρουσίαση Δεκέμβριος 2022

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2021
30/09/2021
Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2021

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2020

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2019

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2018

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2017

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2016

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2015

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2014

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2013

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2012

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα

2011