Έργα Βιοαερίου & Διαχ. Απορριμμάτων

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Κατηγορία
Έργα Βιοαερίου & Διαχ. Απορριμμάτων
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Κεντρική Μακεδονία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
1