Έργα Βιοαερίου & Διαχ. Απορριμμάτων

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου μετατρέπει την Ήπειρο σε πράσινη Περιφέρεια

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ολοκληρώσει σε χρόνο ρεκόρ τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ήπειρο. Πρόκειται για ένα έργο πρότυπο, τελευταίας τεχνολογίας, με πολλά οφέλη για το περιβάλλον και τους πολίτες, το οποίο έχει αναδειχθεί «Έργο Υποδομών του 2018». Είναι ένα υπόδειγμα σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των Δημόσιων Αρχών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το έργο επιλύει οριστικά για τα επόμενα 25 χρόνια το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, μιας και μπορεί να προσαρμοστεί με σχετική ευκολία στις μελλοντικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 52,6 εκ. ευρώ.

Από τα απορρίμματα που επεξεργάζεται η ΜΕΑ Ηπείρου:

  • Ανακυκλώνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 17.000 τόνοι χρήσιμων υλικών. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση
  • Παράγεται Πράσινη Ενέργεια 10.800 κιλοβατόρων κάθε χρόνο, ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών και εξοικονομεί 12.000 τν/έτος διοξείδιο του άνθρακα
  • Παράγονται 25.000 τόνοι κομπόστ τον χρόνο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατηγορία
Έργα Βιοαερίου & Διαχ. Απορριμμάτων
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Περιφέρεια Ηπειρου
Εγκατεστημένη ισχύς MW
1,5