Δελτία Τύπου

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


09/03/2020

Ομιλία Γ. Περιστέρη, Προέδρου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στο Γερμανο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ

Κυρίες και κύριοι,
Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι, γιατί ζούμε σε μία ήπειρο, σε μια ένωση κρατών, που διασφαλίζει ειρήνη κι ευημερία για τους πολίτες της και πρωτοστατεί στην παγκόσμια επανάσταση της καθαρής ενέργειας. Είναι πολύ ευχάριστο ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή αυτής της επανάστασης και, ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό που και η Ελλάδα πλέον έχει αποφασίσει να πρωτοστατήσει στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, εκμεταλλευόμενη τα τεράστια συγκριτικά της πλεονεκτήματα (ηλιοφάνεια, αιολικό δυναμικό, υδατοπτώσεις/ταμιευτήρες, κλπ.). Και για αυτό οφείλουμε να συγχαρούμε τις δύο κυβερνήσεις.


Οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας – Γερμανίας και οι ήδη δοκιμασμένες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων αποτελούν εχέγγυα ότι μπορεί να γίνει σοβαρή κι αμοιβαίως αποδοτική δουλειά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο χωρών.
Όπως αναλυτικά εξήγησε ο κ. Υφυπουργός στην εμπεριστατωμένη ομιλία του που προηγήθηκε, το Ελληνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θέτει πολύ φιλόδοξους στόχους για την επόμενη δεκαετία, τόσο σε σχέση με την απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μας ισοζυγίου, όσο και με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ. Στην ουσία, το ΕΣΕΚ προδιαγράφει μία προσδοκώμενη επενδυτική «αναγέννηση» ύψους 44 δις € την περίοδο 2020-2030, ιδιαίτερα δε στους κρίσιμους, για την εθνική μας οικονομία και την εγχώρια απασχόληση, τομείς των ΑΠΕ, των ηλεκτρικών δικτύων και της αποθήκευσης ενέργειας, τομείς οι οποίοι συναπαρτίζουν το 43% του συνόλου των σχεδιαζόμενων επενδύσεων του ΕΣΕΚ μέχρι το 2030.
Κατά τη γνώμη μου, «σπονδυλική στήλη» της επενδυτικής αυτής αναγέννησης, που γεννά τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές διεθνών συνεργασιών, θα αποτελέσει η υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας στους ως άνω τομείς, και πιο συγκεκριμένα:
 Στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, κυρίως με μεγάλα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα που διαθέτουν, συνήθως, τη δική τους διασύνδεση. Ιδιαίτερη κατηγορία έργων στα οποία πρέπει να δοθεί σημαντική έμφαση την ερχόμενη δεκαετία αποτελούν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, σταθερής βάσης και πλωτά.
 Στις υποδομές του ηλεκτρικού μας συστήματος, και συγκεκριμένα στην αναβάθμιση/επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, στις διασυνδέσεις των νησιών και στις διεθνείς διασυνδέσεις.
 Σε κεντρικούς σταθμούς αποθήκευσης.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνω δύο, κρίσιμες κατά τη γνώμη μου, επισημάνσεις στο κεντρικό θέμα του πάνελ μας, δηλαδή τη συμβολή των ΑΠΕ στο Εθνικό Σχέδιο Ενεργειακής Μετάβασης της Ελλάδας:
1) Η μετάβαση αυτή πρέπει να βασιστεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους, κυρίως ΑΠΕ και υδροηλεκτρική αποθήκευση, καθώς και σε ενεργειακές τεχνολογίες με μεγάλη εγχώρια αλλά κι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αλλιώς, κινδυνεύουμε να υποκαταστήσουμε ένα ιδιαίτερα ρυπογόνο εγχώριο καύσιμο (το λιγνίτη) με ένα άλλο (το φυσικό αέριο), λιγότερο ρυπογόνο μεν, αλλά πλήρως εισαγόμενο καύσιμο, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού στη χώρα, αλλά και περαιτέρω δυσμενούς επιβάρυνσης του συναλλαγματικού της ισοζυγίου. Η ίδια δυσμενής επιβάρυνση θα προκύψει και αν, αντί να εστιάσουμε σε επενδύσεις με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα που θα τονώσουν την απασχόληση και θα επιφέρουν παράλληλα οφέλη και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ενεργειακών τεχνολογιών κι εξοπλισμού, εμείς αποφασίσουμε να στηριχθούμε σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες ενεργειακά προϊόντα (μπαταρίες, κ.ά.).
2) Αναμφίβολα, η υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου πράσινου επενδυτικού προγράμματος, όπως αυτό που προδιαγράφει το ΕΣΕΚ για την περίοδο 2020-2030 (αλλά και μετά), δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες σύμπηξης και εντατικής ενεργοποίησης κοινοπρακτικών επιχειρηματικών σχημάτων, μεταξύ μεγάλων Ελληνικών και μεγάλων Ευρωπαϊκών ομίλων, που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Οι συνεργασίες αυτές λογικό είναι να βασίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας, δηλαδή να περιλαμβάνουν στο επενδυτικό portfolio τους κοινοπρακτικά έργα και στις δύο (ή περισσότερες) χώρες, στις οποίες οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν την έδρα τους.
Η εταιρεία μας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αποτελεί για πάνω από δύο δεκαετίες το μεγαλύτερο επενδυτικό φορέα, εγχώριο ή ξένο, στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ έχει και στιβαρή, συνεχώς διευρυνόμενη, επενδυτική παρουσία στις ΑΠΕ, τόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη (Πολωνία, Βουλγαρία, κ.α.), όσο και στην Αμερική (ΗΠΑ), αποτελώντας τη μεγαλύτερη διεθνώς ελληνική εταιρεία ΑΠΕ. Σήμερα, η εταιρεία έχει σε λειτουργία, κατασκευή και ανάπτυξη έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος πάνω από 1500 MW, και οδεύει ολοταχώς προς το ορόσημο των 2000 MW ΑΠΕ, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ήδη προωθούμε νέες επενδύσεις ύψους 1,5 δις. Ευρώ στην ελληνική αγορά (έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας, ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, κ.α.). Να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού των έργων αυτών (ανεμογεννήτριες, υδροστρόβιλοι, υποσταθμοί, κ.α.) προέρχεται από τη γερμανική βιομηχανία.
Είμαστε, λοιπόν, καθ’ όλα έτοιμοι για συνεργασίες και συνέργειες. Έχουμε επιδείξει μεγάλη εξωστρέφεια με επιτυχία, άρα συνδυαστικά με την εμπειρία μας μπορούμε να συνεργαστούμε και για επενδύσεις στη Γερμανία. Με την αρωγή των δύο κυβερνήσεων και με τα κατάλληλα κίνητρα, μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα πρωτοποριακό ελληνογερμανικό green deal, που θα αποτελέσει μοντέλο για ευρύτερες συνεργασίες στην Ευρώπη.