Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις 1,7 δις ευρώ και στόχο τα 2.800 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα στην επόμενη πενταετία.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Συνδέσεις με τις ιστοσελίδες των πλέον σημαντικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, φορέων και αρχών που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | www.gekterna.com
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | www.terna.gr
ΗΡΩΝ Α.Ε. | www.heron.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | www.ypeka.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  | www.mnec.gr
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) | www.rae.gr
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) | www.dei.gr
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΣΜΗΕ) | www.desmie.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) | www.cres.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) | www.noa.gr
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ) | www.antagonistikotita.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ GREENPEACE | www.greenpeace.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΗΑΠΕ) | www.hellasres.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ| www.sbtke.gr 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

DIRECTORATE-GENERAL ENERGY |www.ec.europa.eu/energy/
MANAGENERGY – AN INITIATIVE OF THE EC/DG ENERGY & TRANSPORT | www.managenergy.net
THE EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION (EREF) | www.eref-europe.org
AGORES – A GLOBAL OVERVIEW OF RES | www.agores.org
OPET NETWORK – Organisations for the Promotion of Energy Technologies | cordis.europa.eu/opet
EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION (EWEA) | www.ewea.org
EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION (ESHA) | www.esha.be
EUROPEAN FORUM FOR RES (EUFORES) | www.eufores.org
DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION | www.windpower.org
EUROPEAN SOLAR THERMAL INDUSTRY FEDERATION | solarheateurope.eu

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

DESERTEC Industrial Initiative | https://ec.europa.eu/energy/
GREENPEACE | www.greenpeace.org
A GLOBAL OVERVIEW OF RENEWABLE ENERGY SOURCES (AGORES) | www.agores.org
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE | www.unfccc.int
AMERICAN WIND ENERGY ASSOCIATION | http://awea.org
CENTER FOR RENEWABLE ENERGY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGY | www.lboro.ac.uk
NEWS MAGAZINE FOR WIND ENERGY DEVELOPMENT | http://windpower-monthly.com