Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με στόχο τα 6,4 GW εγκαταστάσεων ΑΠΕ μέχρι το 2029.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Το 2000 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου αιολικού πάρκου στην Εύβοια, συνολικής ισχύος 11,12 MW. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η δυναμικότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά μέσω της απόκτησης σημαντικού αριθμού αδειών παραγωγής και της επέκτασης σε νέα αιολικά πάρκα.

Το 2004 ξεκίνησε η διερεύνηση για την επέκταση σε ΑΠΕ εκτός Ελλάδος, μέσω της ανεύρεσης κατάλληλων τοποθεσιών για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων κυρίως στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εν συνεχεία, το 2005, στην Κεντρική Ευρώπη.

Το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή των δύο πρώτων υδροηλεκτρικών σταθμών.

Το 2007 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εισαγωγή των μετόχων της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από το 2011 η εταιρεία λειτουργεί αιολικά πάρκα στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τις ΗΠΑ.

Το 2014 η Εταιρεία προχωρά σε υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας

Το 2016 τίθεται σε λειτουργία το αιολικό πάρκο στη Νήσο Αγίου Γεωργίου, το πρώτο onshore αιολικό πάρκο στην Ελλάδα με χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με αυτά ενός offshore (υπεράκτιου) αιολικού πάρκου

Το 2017 η Εταιρεία προχωρά σε υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου

Το 2018 η Εταιρεία ξεπερνά το ορόσημο του 1GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το 2019 το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ της εταιρείας σε Ελλάδα και εξωτερικό ξεπερνά το 1,5 GW