Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις 1,7 δις ευρώ και στόχο τα 2.800 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα στην επόμενη πενταετία.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Οι βασικές αρχές, οι πεποιθήσεις, η εταιρική κουλτούρα, η επιχειρησιακή ηθική και κατά κύριο λόγο οι εθελούσιες ηθικές δεσμεύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της λειτουργίας της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτος.

Ο παρών Κώδικας αποτυπώνει και ενδυναμώνει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και δημιουργεί ένα συμφωνημένο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφορών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.