Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις 2 δις ευρώ και στόχο τα 3,000 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι το 2025.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Ο Κλάδος