Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις 1,7 δις ευρώ και στόχο τα 2.800 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα στην επόμενη πενταετία.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Ο Κλάδος