Αη Στράτης: Tο πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί της Ελλάδας

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Copied Link

Εντός του 2024 ο Άγιος Ευστράτιος γίνεται το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί χάρη σε ένα πρωτοποριακό σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένας αιολικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 0,9 MW, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,2268 MW, συσσωρευτές αποθηκευτικής ικανότητας 2,56 MWh, σταθμός για την παραγωγή θερμικής ενέργειας και δίκτυο διανομής και προμήθειας ενέργειας. Xάρη σε όλα αυτά, ο Αη Στράτης θα αποτελεί σύντομα το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής, ενεργειακά αυτόνομο νησί της Ελλάδας σε ηλεκτρισμό και θερμότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υβριδικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από ΑΠΕ στο Νησί του Αγ. Ευστρατίου», ο μικρός Άη Στράτης των 250 περίπου κατοίκων, πρόκειται να μετατραπεί στο πρώτο πράσινο νησί της Ελλάδας, με διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας άνω του 85%, αποθήκευση ενέργειας, τηλεθέρμανση και παροχή ζεστού νερού στους κατοίκους, χάρη στην καινοτομία του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και την τεχνογνωσία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε αγαστή συνεργασία με τη δημοτική αρχή.

Την καινοτομία του έργου αποτελεί το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Ελέγχου. Πρόκειται για ένα σύστημα ανώτατου επιπέδου, που θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή ενέργειας του υβριδικού σταθμού ώστε να καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού και να αξιοποιείται αποτελεσματικά η πλεονάζουσα παραγωγή ΑΠΕ από το φορτίο του συστήματος τηλεθέρμανσης.

Το σύστημα ελέγχου θα συνεργάζεται με τον τοπικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο που θα είναι δυνατή η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού μέσω τριών διακριτών καταστάσεων λειτουργίας:

  1. Λειτουργία του υβριδικού σταθμού χωρίς τον τοπικό σταθμό παραγωγής
  2. Λειτουργία του υβριδικού σταθμού μαζί με τον τοπικό σταθμό παραγωγής
  3. Λειτουργία μόνο του τοπικού σταθμού παραγωγής

Εντός του 2024 σε λειτουργία το έργο

Οι εργασίες κατασκευής από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που ορίστηκε ανάδοχος του έργου έπειτα από διαγωνισμό, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας στη θέση της στο γήπεδο ΑΠΕ έχει ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου τηλεθέρμανσης καθώς και όλες οι καλωδιώσεις και η κατασκευή των υποσταθμών ενώ έχουν ξεκινήσει τα αιτήματα παραλαβής παραδοτέων από το ΚΑΠΕ.

Στόχος είναι στα τέλη Ιανουαρίου 2024 να ξεκινήσουν οι εσωτερικές δοκιμές, ώστε μέσα μέσα στο 2024 να συνδεθεί το έργο στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και να εκκινήσει η πλήρης λειτουργία του.

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ και η δράση είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο έργου

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία: