Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με στόχο τα 6 GW εγκαταστάσεων ΑΠΕ μέχρι το 2029.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ως όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύει στην προτεραιότητα που έχει η πράσινη ενέργεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για την κοινωνία μας και θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος, αυξάνοντας τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιδιώκει μια σημαντική θέση σε όλο το εύρος της αλυσίδας των έργων ΑΠΕ, από την ανάπτυξη ως την παραγωγή ενέργειας, με δραστηριότητα σε ένα εύρος τεχνολογιών, με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι προτεραιότητες της εταιρείας είναι:

  • Σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος
  • Ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στην Ελλάδα και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας
  • Δραστηριοποίηση σε ένα εύρος τεχνολογιών. Διατήρηση ηγετικής θέσης στην αιολική ενέργεια και περαιτέρω επέκταση στα υδροηλεκτρικά και ηλιακά έργα αλλά και τη βιομάζα
  • Αξιοποίηση των ικανοτήτων του Ομίλου στην αλυσίδα αξίας των ΑΠΕ με την ανάπτυξη εμπειρίας στην κατασκευή υποβρυχίων καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας με αντλησιοταμίευση και μπαταρίες