ΤΕΡΝΑ ΕΡΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Οδηγός της ενεργειακής μετάβασης με 2500 MW έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμα προς κατασκευή

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Copied Link

Αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της μεγάλης και σύνθετης πρόκλησης της εποχής μας, η TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πρωτοπόρος εταιρεία στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας και ο μεγαλύτερος Έλληνας επενδυτής ΑΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι αποφασισμένη να συμμετέχει ενεργά στον παγκόσμιο κοινό στόχο: να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, οικοδομώντας κοινωνίες με βιώσιμη ανάπτυξη.

H εταιρεία, έχει ήδη σχεδιάσει και δρομολογήσει ένα επενδυτικό πλάνο 5,5 δισ. ευρώ σε καθαρή ενέργεια, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της σε πρωτοποριακά έργα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ειδικότερα, στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνονται η κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 550 MW σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και η ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή από το επόμενο έτος. Παράλληλα σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία με ορίζοντα υλοποίησης το 2025/26. Το έργο «Σύστημα Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία» αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα, συνολικού ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα κομβικό έργο που έχει χαρακτηρισθεί, ήδη από το 2013, Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest PCI 3.24) και το 2014 Επένδυση Στρατηγικής Σημασίας. Οι μελέτες του έργου συγχρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Connecting Europe Facility, ενώ μέρος του συνολικού κόστους του έργου θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μετά τη θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε αυτό το πλαίσιο η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εγκατεστημένη ισχύς της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 1.225 MW μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου του 2023. Το έργο του Καφηρέα συνολικής ισχύος 330 MW, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αιολικών πάρκων του χαρτοφυλακίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αλλά και της χώρας, με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται στα 550 εκατ. ευρώ.

Υψηλοί στόχοι για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

Με βασική προτεραιότητα την αειφόρο ανάπτυξη, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναπτύσσει και υλοποιεί μια στρατηγική με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και την επίτευξη ουσιαστικών στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό έχει δεσμευτεί να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα και να συνεισφέρει στον στόχο της μητρικής εταιρείας, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για μείωση της έντασης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% έως το 2025 (με έτος αναφοράς το 2021), μέσα από συγκεκριμένες δράσεις όπως εφαρμογή στρατηγικής για χρήση 100% πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και  περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα. Παράλληλα, αξιολογεί σε ετήσια βάση κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και συμβάλει στην παγκόσμια προσπάθεια για απανθρακοποίηση μέσω της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος της ενεργειακής της παραγωγής από ΑΠΕ σε 6 GW έως το τέλος της δεκαετίας.

Η μόνη ελληνική εταιρεία στον S&P Clean Energy Index

Χάρη στην υπεροχή και τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά της, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εντάχθηκε πρόσφατα στην παγκόσμια ελίτ των 100 κορυφαίων εταιρειών καθαρής ενέργειας, ούσα η μόνη ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στον Δείκτη “Clean Energy Index” της Standard & Poor’s. Ο S&P Clean Energy Index, αποτελείται αποκλειστικά από εταιρείες που παράγουν ή προμηθεύουν εξοπλισμό για την παραγωγή καθαρής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα και άλλες ανανεώσιμες πηγές).

Παγκοσμίως θεωρείται ο βασικός δείκτης για να επενδύσει κάποιος στην καθαρή ενέργεια, εμπεριέχοντας κολοσσούς όπως Vestas, Iberdrola, First Solar, Enphase Energy κλπ από όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Νότια και Βόρεια Αμερική, Ασία) και είναι ο δείκτης που λειτουργεί ως κριτήριο αξιολόγησης για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που ενδιαφέρονται για εταιρείες καθαρής ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 ETFs (Exchange Traded Funds – Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια), που παρακολουθούν και επενδύουν σε εταιρείες του δείκτη μόνο. Το μεγαλύτερο που διαχειρίζεται η Blackrock έχει μέγεθος πάνω από 3 δισ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά στις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω δείκτη.

Σε αντίθεση με άλλους δείκτες, ο S&P Clean Energy Index έχει πολύ αυστηρά κριτήρια σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιρειών, βασιζόμενα στο ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τις σχετικές δραστηριότητες αλλά και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα έσοδα.

Με έντονη κοινωνική παρουσία

Η ουσιαστική συμβολή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ευημερία της κοινωνίας γίνεται αντιληπτή μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων κοινωνικής προσφοράς. Χάρη στις δράσεις αυτές βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, προωθείται η εκπαίδευση και η κατάρτιση της νέας γενιάς, αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά και καλλιεργείται η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις της εταιρείας επικεντρώνονται στην ανάπτυξη έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, όπως έργα οδοποιίας, επισκευές και έργα αποκατάστασης παλαιών κτηρίων, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, σήμανση οικισμών, έργα ύδρευσης και άρδευσης κ.ά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το 2023 αποτελεί η συμβολή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην υλοποίηση του έργου κατασκευής μονάδας τεχνητού νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, με οικοδομικές εργασίες που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να υποστηρίζει σημαντικές πολιτιστικές και αρχαιολογικές δράσεις, όπως η υποβρύχια αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιείται στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το ερευνητικό πρόγραμμα επιφανειακής, γεωφυσικής και ανασκαφικής έρευνας στην ακρόπολη του ΓΛΑ Βοιωτίας και η διεπιστημονική, αρχαιολογική έρευνα στη νήσο Αγίου Γεωργίου από διεθνή, διιδρυματική ερευνητική ομάδα την οποία συγκροτεί το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιπλέον, κάθε χρόνο μεγάλο μέρος του χορηγικού προγράμματος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατευθύνεται σταθερά στην υποστήριξη πανεπιστημιακών και σχολικών ομάδων καινοτομίας καθώς και αθλητικών συλλόγων και ομάδων για τη συμμετοχή τους σε τοπικές αλλά και ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις.