Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΙΑΧΛΑΔΙΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
21
Αριθμός Α/Γ
9
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας
09/2020

Μη τεχνική περιγραφή