Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 18 Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 360 ΜW, στο Δήμο Καρυστίας στην Εύβοια.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΡΥΣΤΙΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
330
Αριθμός Α/Γ
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας