Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΟΥΡΕΖΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
7,2
Αριθμός Α/Γ
4
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας
08/2020

Μη τεχνική περιγραφή