Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΥΓΓΟΥΛΙΟΣ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Βοιωτία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
16,5
Αριθμός Α/Γ
5
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας
05/2017