Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ II

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Βοιωτία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
8
Αριθμός Α/Γ
4
Τύπος Α/Γ
VESTAS V90 2MW
Έναρξη λειτουργίας
01/2015

Μη τεχνική περιγραφή

Περιβαλλοντικό και κοινωνικό σχέδιο δράσης