Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΓΚΑΛΟΣΙ ΡΙΚΕΖΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
18.9
Αριθμός Α/Γ
6
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας
09/2020

Μη τεχνική περιγραφή