Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΥΚΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Κοζάνη
Εγκατεστημένη ισχύς MW
8
Αριθμός Α/Γ
4
Τύπος Α/Γ
Gamesa G114 2.1 MW
Έναρξη λειτουργίας
06/2018