Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΙΚΝΑ ΠΡΙΝΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΥΡΓΑΡΙ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
11,22
Αριθμός Α/Γ
17
Τύπος Α/Γ
VESTAS 660KW
Έναρξη λειτουργίας
06/2001