Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Το αιολικό πάρκο Αγίου Γεωργίου αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα παραγωγής
ενέργειας, η οποία συνδέεται με το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ενέργειας μέσω
υποθαλάσσιου καλωδίου με την ενδοχώρα. Στο νησί λειτουργεί και υποσταθμός
κλειστού τύπο GIS ανύψωσης Μέσης Τάσης σε Υψηλή.

 • Η συνολική ισχύς του πάρκου είναι 73,2 MW
 • Η συνολική επένδυση ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ
 • Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες υλοποιημένες επενδύσεις στον τομέα
  ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα
 • Καινοτόμος επένδυση που ενσωματώνει υποθαλάσσια σύνδεση μεταξύ νησιού
  και ηπειρωτικού συστήματος
 • Παράγει ρεύμα που αντιστοιχεί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών άνω
  των 40.000 νοικοκυριών ετησίως
 • Συμβάλλει στην αποφυγή άνω των άνω των 180.000 τόνων εκπεμπόμενων
  ρύπων και την αποφυγή άνω των 60.000 τόνων πετρελαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Αττική
Εγκατεστημένη ισχύς MW
73,2
Αριθμός Α/Γ
23
Τύπος Α/Γ
VESTAS, V90 3,0 ΜW (9) - VESTAS, V112 3,3 ΜW (14)
Έναρξη λειτουργίας
08/2016